Çfarë është PLANET ACCOUNTING ONLINE?

PLANET ACCOUNTING ONLINE është një zgjidhje afariste e biznesit që ju ndihmon të menaxhoni të gjitha informacionet tuaja të biznesit në një aplikacion dhe ta përdorni jo vetëm për të menaxhuar operacionet, por gjithashtu ju mundëson që të merrni vendime të informuara mirë në kohë për të qëndruar përpara konkurrencës tuaj. Ajo përbën një shtyllë të biznesit tuaj për të shtuar forcën, transparencën dhe kontrollin në ndërmarrjen tuaj.

Qasje revolucionare në mbajtjen e llogarive!

Nuk ka dyshim se teknologjia është kudo dhe mund të sjellë vlera konkurruese. Deri më tani, fusha e IT-së ka pasur një rol esencial në optimizimin e pothuajse të çdo aktiviteti, ka përmirësuar cilësinë e jetës dhe ka ndikuar shumë në sektorin ekonomik. Dekada e fundit është shënuar dukshëm nga paradigma e përdorimit cloud dhe pothuajse çdo fushë ka gjetur një mjet për të përfituar nga përdorimi i saj. Në mënyrë të pashmangshme, informatika cloud ka arritur gjithashtu në fushën e kontabilitetit. Kjo është arsyeja pse bota e kontabilitetit gradualisht po zhvendoset drejt zgjidhjeve të bazuara në cloud. Shfaqja e kontabilitetit në cloud ka provuar të jetë një mënyrë e re për të bërë biznes. Kjo qasje revolucionare në mbajtjen e llogarive është shumë premtuese, pasi ka përparësi të shumta që kontabilistët kanë përjetuar tashmë për shkak të teknologjisë së re.

Sistemi i menaxhimit Online ka ndryshuar mënyrën se si punojmë. Nuk është më diçka që po ”vjen në të ardhmen”. Sistemi i menaxhimit Online tashmë po përdoret në një larmi të madhe të industrive. PLANET ofron mundësinë për të krijuar një praktikë më të efektshme dhe që u ofron më shumë vlerë klientëve.

Kaloni më pak kohë në punën e pajtueshmërisë. Përqendrohuni më shumë në shërbimet me vlerë të shtuar dhe këshillat e biznesit për klientët.

Kalimi në një sistem online siguron një konfigurim të mirëfilltë të kontabilitetit, duke ju lejuar të zgjeroni shërbimet tuaja këshillimore dhe të shtoni vlerë reale.

Me zgjedhjen e Sistemit të kontabilitetit online, një sërë aplikacionesh dhe zgjidhjesh online, ju merrni të dhëna të besueshme në kohë reale dhe mund të përfitoni plotësisht nga puna në sistemin online.


Si Planet Accoounting Online i ndihmon pronarët e bizneseve?

Pronarët e bizneseve mund t'i qasen informatave të tyre në çdo kohë, nga kudo. Pronarët e bizneseve janë gjithmonë në lëvizje dhe gjithnjë e më shumë po përdorin tableta dhe telefona të mençur për të hyrë në të dhënat më të fundit financiare. Me Planet Accoounting Online, ata mund të shohin bilancet e llogarive të biznesit, faturat e papaguara, pozicionin e përgjithshëm të parasë dhe shumë më tepër nga diku 24/7, për sa kohë që ata mund të kenë qasje në një lidhje interneti.


Nuk ka rëndësi se a jeni biznesi i vogël apo biznes i madh!

Nëse po drejtoni një biznes të vogël që ka disa punonjës, kuptoni se është vështirë të menaxhosh natyrën dinamike të bërjes së bizneseve. Bizneset e vogla nuk janë aq të ndryshme nga ato të mëdha. Ato përmbajnë shumicën e kompleksitetit të një biznesi të madh së bashku me shumë kufizime të tjera. Bizneset e vogla duhet të komunikojnë me klientët, të bëjnë llogaritë, të paguajnë taksat, të bëjnë listën e pagave, të menaxhojnë afatet kohore, të japin mallra dhe shërbime cilësore, t'u përgjigjen pyetjeve dhe t'i mbajnë të gjithë të informuar, ashtu si në bizneset e mëdha.  Zgjidhja është në PLANET ACCOUNTING.


Avantazhet e Sistemit PLANET ACCOUNTING ONLINE

PLANET ACCOUNTING ONLINE mund të sigurojë avantazhe të ndryshme për kontabilistët dhe vetë biznesin. Për shkak të mënyrës se si ruhen të dhënat financiare (në serverët e ofruesit dhe jo në një kompjuter lokal) dhe qasja (në internet), të gjithë përdoruesit e përfshirë janë në gjendje të hyjnë në të në çdo kohë, pavarësisht nga vendndodhja e tyre. Kjo është në fakt një nga përfitimet më të rëndësishme të ofruara nga PLANET ACCOUNTING ONLINE, sepse kjo do të përmirësojë bashkëpunimin dhe do të sigurojë përditësimin e të dhënave në kohë reale.

Departamenti i kontabilitetit gjithmonë ka shërbyer për interesin publik, prandaj kontabilistët duhet të jenë gjithmonë të vetëdijshëm për përparimet dhe mundësitë që mund të ndihmojnë dhe zhvillojnë profesionin dhe gjithë peizazhin e biznesit.

Me PLANET ACCOUNTING ONLINE parashikimi i saktë mund të bëhet. Kur nivelet e sakta të parashikimit të inventarit mbahen me efikasitet maksimal, kjo lejon që organizata të jetë fitimprurëse.

Integrimi i departamenteve të ndryshme siguron komunikim, produktivitet dhe efikasitet.

Përdorimi i PLANET ACCOUNTING ONLINE çrrënjos problemin e koordinimit të ndryshimeve midis shumë sistemeve.

PLANET ACCOUNTING ONLINE ofron një pamje nga lart-poshtë të një organizate, kështu që informacioni është në dispozicion për të marrë vendime në çdo kohë dhe kudo.


Përfitime të shumëfishta!

PLANET ACCOUNTING ONLINE është bërë një mundësi për të ulur kostot dhe për të rritur produktivitetin për profesionin e kontabilitetit. PLANET ACCOUNTING ONLINE është lojtari i ri ekonomik, që është propozuar për fushën e kontabilitetit. Ky mjet inovativ do të rrisë në mënyrë dramatike aktivitetin e kontabilistëve dhe mund të sigurojë përfitime të shumëfishta për të gjithë partnerët e biznesit, në veçanti për funksionin e kontabilitetit.